Energetika

Dėl Energetikos sąjungos

Užtikrinti didesnį energetikos susitarimų skaidrumą

FAKTAI. 2015 M.

Z.Balčytis paskiriamas šešėliniu pranešėju ITRE komitete dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl EP ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus ir neprivalomas priemones mechanizmas.

Tai vienas svarbiausių pastarojo meto dokumentų energetikos srityje, kuris leis užtikrinti daug didesnį tarpvyriausybinių energetikos susitarimų skaidrumą ir atitikimą ES teisei.

REZULTATAI. 2016-IEJI.

Pavyksta susitarti, kad tarpvyriausybiniai susitarimai būtų vertinamas pagal turinį, o ne pagal dokumento formą. Labai gerai, kad papildomai įtraukiami susitarimai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių įmonių, kuriose trečioji  valstybė yra pagrindinis akcininkas arba kai trečioji valstybė įmonėje turi tiesioginę įtaką priimant sprendimus.

Apginta poziciją, kad Komisija gali dalyvauti derybose ir savo nuožiūra, ir valstybės narės prašymu. Taip pat labai svarbu, jog išlieka privalomas Komisijos dalyvavimas derybose, kai jos liečia bent 20 procentų tos valstybės energijos išteklių poreikio. Tai leis nuimti politinį spaudimą nuo silpnas derybines pozicijas turinčių valstybių narių.

Z. Balčytis remia poziciją, kad visi derybų ir sutarčių dokumentai privalo būti pateikiami Komisijai. Taip pat sutarta, kad valstybė narė prieš ratifikuodama ar pasirašydama susitarimą privalo pademonstruoti, kaip ji atsižvelgė į Komisijos pateiktą nuomonę dėl sutarties atitikimo ES teisės normoms.

Spalio 13 dieną ITRE komitete priimami visi šie pasiūlymai.

ITRE KOMITETE. 2016 m. rugsėjo 5 d. ITRE komitete vyko kompromisinių pataisų svarstymas dėl tarpvyriausybinio mechanizmo:

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas