Energetika

Dėl ES suskystintų gamtinių dujų strategijos

Komisija privalo planuoti regioninius projektus

 

FAKTAI. 2016 m. vasaris.

Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl ES suskystintų gamtinių dujų strategijos. 2016 m. vasario 16 d. komunikate dėl ES suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir jų laikymo strategijos teigiama, kad ES veikiančių SGD terminalų bendri pakartotiniai dujų saugojimo pajėgumai pakankami, tačiau jie nėra optimaliai paskirstyti ES. Dėl tarpvalstybinės energetikos infrastruktūros trūkumų neįmanoma išnaudoti SGD terminalų galimybių, todėl ES energetikos rinka lieka susiskaldžiusi ir pažeidžiama.

Ar Komisija nemano, kad, norint baigti kurti energijos vidaus rinką, vien rekomendacijų dėl glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo nepakanka ir kad ji turėtų atlikti daug aktyvesnį vaidmenį atrenkant ir įgyvendinant tarpvalstybinės svarbos energetikos infrastruktūros projektus?

Ar Komisija ketina parengti ES SGD terminalų plėtros planą ir, jei taip, tai kada?

Komisija atsako, kad aktyviai skatina ir remia atitinkamų regioninių grupių darbą, pavyzdžiui, BEMIP (Baltijos energijos rinkos jungčių planas), kuriuo siekiama Baltijos valstybes integruoti į ES energijos vidaus rinką, Pietvakarių Europos aukšto lygio grupės ir Vidurio ir Pietryčių Europos dujų tinklų sujungimo aukšto lygio darbo grupės darbą. Pažymima, kad suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir jų laikymo strategijoje nustatyti keli svarbiausiai bendro intereso projektai, įskaitant SGD pakartotinio dujinimo terminalus Kroatijoje ir Graikijoje. Įgyvendinus šiuos projektus vidaus rinkoje būtų sukurtos trūkstamos jungtys. Šie bendro intereso projektai būtent ir skatina dujų tiekimo įvairinimą pažeidžiamuose regionuose gerinant prieigą prie saugyklų ir SGD įrenginių tiesiogiai įrengiant saugyklas arba SGD importo terminalus arba nutiesiant jungiamuosius vamzdynus į kaimynines šalis.

BALČYČIO POZICIJA:

Komisijos strategijoje teigiama, kad viena iš kliūčių optimaliai panaudoti SGD terminalus ir saugyklas yra nepakankamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas infrastruktūros plėtros srityje, tačiau Komisija savo strategijoje nepažymi, kaip ji pati ketina imtis aktyvesnio vaidmens planuojant regioninės svarbos projektus, kurie leistų tiek optimaliai panaudoti jau esamą energetikos infrastruktūrą, tiek numatyti naujus energetikos projektus – taip būtų galima užtikrinti didesnį regioninį, o kartu ir visos ES energetinį saugumą bei savarankiškumą.

 

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas