Finansų kontrolė

Biudžeto kontrolės komitete

FAKTAS:

2016 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento Biudžeto kontrolės (CONTkomitete vyksta R. Šadžiaus kandidatūros svarstymas skiriant jį Audito Rūmų nariu.

BALČYČIO POZICIJA:

Z. Balčytis pasisako komiteto posėdyje. Jo teigimu, R. Šadžius yra puikus, patyręs specialistas, kuris neabejotinai bus ir puikus auditorius. Z.Balčytis pažymėjo, jog 7 metai CONT kelią duomenų pateikimo iš valstybių narių problemą ir tikisi, jog būsimasis Audito Rūmų narys kels šį klausimą.

Dėl Euro zonos biudžeto pajėgumų

FAKTAS:

2016 m. gegužės 24 d. Biudžeto kontrolės komitete Z. Balčytis skaito pranešimą dėl Euro zonos biudžeto pajėgumų.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Šiuo metu dėl Europos Sąjungos finansinės situacijos ir padėties sprendžia ne Europos Parlamentas ar Europos Komisija, bet Euro zonos ministrai, ir mes neturime galimybės stebėti, kaip yra leidžiamos lėšos. Todėl Euro zonos biudžeto sukūrimas leistų užtikrinti jo panaudojimo skaidrumą, efektyvumą ir būtų taikoma biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, kurioje galėtų aktyviai dalyvauti EP. Turėtume žymiai griežtesnę priežiūros teisę.


Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas