Finansų kontrolė

Dėl paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms

Skiriant paramą įmonėms vėl kartotos senos klaidos

FAKTAS. 2015 M. SAUSIS

Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitete (CONT) Z. Balčytis pristatė savo darbo dokumentą dėl Specialiosios Audito Rūmų ataskaitos „Ar elektroninės prekybos srityje (perkant ir parduodant prekes internetu) mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikta Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) parama buvo veiksminga?“.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Nors mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindas Europos Sąjungoje, tačiau teikiant joms paramą 2007-2013 metais išliko tos pačios problemos ir kartotos senos klaidos. Paramos lėšos dažnai buvo skirstomos Europos Komisijai nenustačius aiškių ir pamatuojamų siekiamų tikslų, neaiški projektų atrinkimo sistema ir kriterijai, be to, valstybės narės jau eilę metų neteikia išsamių ir palyginamų duomenų apie tai, kaip ir ar teisingai buvo išleistos ES lėšos.

Apmaudu, kad net dešimt iš trisdešimties bendrai finansuotų audituotų projektų būtų buvę įgyvendinti ir be ES finansavimo, o net trys iš jų prasidėjo dar prieš įmonei pateikiant paraišką dėl bendro finansavimo. Todėl Komisija turėtų užtikrinti, kad teikiant paraišką finansavimui būtų privaloma pateikti išsamų verslo planą, aiškiai nurodantį pridėtinę vertę.

Europos Komisija turi nustatyti gaires, pagal kurias būtų atrenkami tik didžiausią ekonominę naudą MVĮ teikiantys projektai, kurie labiausiai prisideda prie elektroninės prekybos plėtojimo. Komisija turi nustatyti aiškią sistemą, pagal kurią valstybės narės privalėtų teikti nuoseklią, patikimą ir palyginamą informaciją apie įgyvendintų projektų rezultatus elektroninės prekybos srityje.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas