Migracijos krizė

Dėl atvykstančių migrantų

Lietuvai reikia specialaus komiteto

FAKTAI. 2016 M. KOVAS.

Z. Balčytis siūlo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigti specialų, premjero ir visos Vyriausybės įgaliojimus turintį, nuolat veikiantį komitetą migrantų problemoms spręsti.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Komitetą steigti naudojant ne papildomus, o tuos pačius tarpžinybinius resursus. Steigti komitetą su įgaliojimais ir atsakomybe priimti sprendimus bei pareikalauti atsakomybės iš ministerijų ir pareigūnų. Komitetą, kuris ne tik koordinuotų veiksmus, bet ir efektyviai spręstų visas problemas, susijusias su į Lietuvą legaliai ir nelegaliai atvykstančiais asmenimis.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas