Socialiniai klausimai

Dėl Europos socialistų partijos siūlymų

Maršalo planas dėl Europos jaunimo

FAKTAS. 2016 m. kovas.

Europos socialistų partija (PES) siūlo Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai įgyvendinti Maršalo planą dėl Europos jaunimo. Planas remiasi 4 principais: užimtumas, išsilavinimas, kultūra, vaikų garantijos. Z. Balčytis pritaria šiems siūlymams.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

6 milijardų eurų fondo lėšos jaunimo garantijoms išseko. Būtina siekti, jog šis fondas būtų peržiūrėtas ir pratęstas kaip daugiametė finansine programa. Vis dar didelis jaunimo nedarbas, vaikų skurdas Europos Sąjungoje. Praėjusių metų pabaigoje ES nedirbo 4,5 milijono jaunesnių nei 25 metų asmenų (nedarbo lygis – 20 proc.). Tokia situacija verčia imtis papildomų veiksmų.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas