Socialiniai klausimai

Dėl palankesnių sąlygų šeimų verslui

Visų pirma galvokime apie mažuosius

FAKTAS. 2015 M. RUGSĖJIS.

Europos Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją atkreipti dėmesį į šeimos verslą bei kurti palankesnes sąlygas šiam verslui plėtoti.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Europos Parlamentas priminė Komisijai, kad dauguma šeimos verslo įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės, todėl reikia taikyti principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“. ES teisės aktai turi būti geriau pritaikyti prie realios šių įmonių padėties ir poreikių, ir sudaryti joms sąlygas naudotis finansavimo programomis, ES parama.

Lietuvos institucijoms primenu, kad tokia nuostata turėtų būti įteisinta ir Lietuvos įstatymais. Lietuva tai gali ir privalo daryti.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas