Socialiniai klausimai

Dėl socialinių įmonių plėtros

Socialinis verslas: galimybė mažinti atskirtį

FAKTAS. 2015 M. VASARIS.

Balčytis paragina Vyriausybę aktyviau išnaudoti socialinio verslo galimybes.

Socialinė ekonomika sudaro 10 proc. visos ES ekonomikos (bendrojo vidaus produkto), įdarbina daugiau nei 11 milijonų darbuotojų, arba 6 procentus visų dirbančių ES.

Dar 2011 metų pabaigoje Europos Komisija paskelbė komunikatą „Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje“. Jau tuomet Europos Komisija pažymėjo, kad socialinėms įmonėms ir verslui pirmiausia sunku rasti finansavimą, Europos ir nacionaliniu lygmeniu nepakankamai atsižvelgiama į socialinio verslo ypatybes, o tai apsunkina investuotojų paiešką, galimybes pasinaudoti subsidijomis ir dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.

Europos Parlamentas 2012 metų rudenį priėmė atitinkamą rezoliuciją ir rekomendacijas nacionalinėms vyriausybėms socialinio verslo veiklos bendrų sąlygų gerinimo klausimais.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Socialinis verslas nuo tradicinio verslo skiriasi tuo, kad didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausia investuojama į savo veiklos plėtrą ir naudojama socialiniams tikslams įgyvendinti – atskirčiai mažinti, silpniausių visuomenės narių integracijai į darbo rinką, labdarai.

Lietuva galėtų padidinti savo galimybes pasinaudoti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) paramos lėšomis.

Pavyzdys galėtų būti 2013 metais Lietuvoje vykdytas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Socialinių įmonių rėmimas“. Projekto metu socialinėse įmonėse dirbantiems neįgaliems asmenims iš dalies buvo kompensuojamas darbo užmokestis ir nuo jo apskaičiuotas valstybinis socialinis draudimas. Kompensacijos mokėtos ir asistentams, padedantiems dirbti neįgaliems asmenims. Projekto vertė buvo 27,4 milijono litų, iš jų net 18 milijonų – Europos socialinio fondo lėšos.

Daugiau:

Šeimos verslas? Puiku. Įteisinkime!

http://balcytis.lt/seimos-verslas-puiku-iteisinkime/

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas