Socialiniai klausimai

Dėl žmonių su negalia

Spręsti problemas nelaukiant nurodymų iš Briuselio

FAKTAS. 2014 M. SPALIS.

Kartu su kolegomis Z. Balčytis dalyvavo asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) surengtame susitikime su Lietuvos žmonių su negalia organizacijų vadovais.

LNF vienija 15 šalies didžiausių žmonių su negalia teises atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių daugiau kaip 280 tūkstančių narių.

Susitikime aptartos neįgaliųjų nedarbo, galimybės naudotis paslaugomis problemos. Pastebėta, kad didžiulę žalą žmonių su negalia gyvenimui ir Lietuvoje, ir Europoje padarė taupymo politika. Pažymėjau, kad naujoji Europos Komisija yra pasižadėjusi kiekvieną sprendimą vertinti socialinių aspektu.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Mes pasirengę padėti žmonių su negalia organizacijoms, kai Europos Parlamente priimami sprendimai, susiję su neįgaliųjų integracija į visuomenę, jų gyvenimo sąlygų pagerinimu. Tačiau noriu pasakyti, kad didžiąją dalį problemų turi spręsti mūsų valstybės valdžios institucijos nelaukdamos nurodymų ar rekomendacijų iš Briuselio.

2010 m. rudenį Europos Komisija priėmė „Europos strategiją dėl negalios 2010 – 2020“. Svarbiausias šios strategijos dėl negalios tikslas – suteikti neįgaliesiems daugiau galimybių naudotis visomis teisėmis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip visi kiti ir panaikinti kasdienio gyvenimo kliūtis. Be to, ja siekiama padėti praktiškai įgyvendinti konvencijos nuostatas ES ir nacionaliniu lygmeniu. Šia strategija papildomi ir palaikomi valstybių narių veiksmai, nes neįgalumo politika priklauso visų pirma jų kompetencijai.

2011 m. sausį ES ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Konvencija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji savo teisėmis galėtų naudotis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti piliečiai. Ji atspindi platesnio masto ES įsipareigojimą iki 2020 m. apytikriai 80 milijonų ES gyvenančių neįgaliųjų sukurti Europą be kliūčių, kaip numatyta Europos Komisijos strategijoje dėl negalios.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas