Už Lietuvos ekonominius interesus

Dėl Astravo jėgainės

Baltarusijos jėgainės saugumas kelia grėsmę

FAKTAI. 2016 m. balandis.

Kartu su kitų EP frakcijų atstovais S&D frakcijos vardu Z. Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl Baltarusijos branduolinės energetikos objektų saugos būklės. Komisijai pateikti klausimai.

Kokia yra Astravo AE testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, kuris yra numatytas bendroje Komisijos ir atitinkamų septynių valstybių partnerių, įskaitant Baltarusiją, institucijų 2011 m. birželio 23 d. deklaracijoje, kurioje, be kita ko, numatytas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis jų atitinkamose AE, dabartinė padėtis?

Kokių veiksmų ėmėsi Komisija, siekdama užtikrinti, kad Astravo AE atitiktų aukščiausius ES saugos standartus? Be to, kokių veiksmų ėmėsi Komisija, siekdama užtikrinti, kad Astravo AE eksploatavimas po galimo perdavimo eksploatuoti taip pat atitiktų aukštus ES saugos standartus?

Kokias savo turimas priemones Komisija galėtų pasitelkti, kad patikrintų Baltarusijos valdžios institucijų suteiktą arba suteiksimą informaciją?

Kokių konkrečių veiksmų ketina imtis Komisija, kad užtikrintų Astravo AE testavimo nepalankiomis sąlygomis užbaigimą laiku, turint omenyje numatomą elektrinės perdavimą eksploatuoti 2018 m.?

Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis būtų atliktas griežtai laikantis Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės sukurtos metodikos? Ar Komisija svarsto galimybę laikytis aktyvesnio požiūrio šiuo klausimu ir numatyti konkrečius veiksmus, kurių bus imtasi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu, pvz., atliekant tarpusavio vertinimą, bei pasiūlyti dalyvauti tiesiogiai, kad būtų pagreitintas procesas ir užtikrintas ES patvirtintos saugios metodikos laikymasis?

Europos Komisijos komisaras Arias Canete pareiškia, kad ES ir trečiosiose šalyse branduoliniai saugumo testavimai nepalankiomis sąlygomis yra atliekami savanoriškai. Ir tik po to, kai nacionalinis streso testų vertinimas būna baigtas ir rezultatai testavimo būna paskelbti, Komisija gali organizuoti tarpusavio peržiūras su nacionalinėmis branduolinės saugos institucijomis.

Komisija informavo Baltarusiją, kad EK įdiegė teisines priemones reguliuojančias branduolines saugos testavimo nepalankiomis sąlygomis įgyvendinimą laikantis Europos specifikacijos.

Baltarusija pranešė, jog išvados dėl Astravo testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatai bus paskelbti Komisijai 2016-2017 metais.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas