Už Lietuvos ekonominius interesus

Dėl dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos

Svarbiausias projektas energetikos jungčių plane

FAKTAI. 2015 m. birželis.

Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (toliau – GIPL).

Lenkija jau ilgiau nei pusmetį vilkina EITP finansavimo sutarties su Komisija pasirašymo procesą, argumentuodama, jog Komisija skyrė per mažą EITP finansavimą, dėl ko dalį sąnaudų Lenkijai tektų padengti per perdavimo tarifą. Lenkija taip pat reikalauja, kad Baltijos šalys įsipareigotų papildomai mokėti Lenkijai, jei GIPL apkrovimas bus mažesnis nei 20 proc. šio dujotiekio pajėgumų.

Kaip Komisija vertina šią susiklosčiusią situaciją ir kokių veiksmų ėmėsi ar ketina imtis, kad būtų rastas sprendimas ir užtikrinta, jog šis visam Baltijos regionui ir Europos Sąjungos energetiniam nepriklausomumui ypač svarbus projektas būtų įgyvendinamas laiku?

Europos Komisija pritaria, kad planuojamas Lenkijos ir Lietuvos jungiamasis dujotiekis (toliau – GIPL) atliks labai svarbų vaidmenį siekiant panaikinti trijų Baltijos valstybių ir Suomijos dujų sistemų izoliaciją. Todėl šiam projektui pagal TEN-E reglamentą suteiktas bendro intereso projekto statusas. Šiuo metu Komisija diskutuoja su trimis Baltijos valstybėmis ir Lenkija, kad būtų nustatyta tvirta GIPL finansavimo sistema, kuria būtų užtikrinta, kad GIPL būtų nutiestas iki 2019‐2020 m.

2016-IEJI. Lenkija praneša, kad dėl techninių sprendimų pasikeitimų dujų jungties su Lietuva projektas (GIPL) bus įgyvendintas bent metais vėliau – 2020-2021-aisiais.

BALČYČIO POZICIJA:

Dujų jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos (toliau – GIPL) yra vienintelė priemonė integruoti Baltijos šalis ir Suomiją į bendrą ES dujų rinką ir yra pats svarbiausias projektas Lietuvai Baltijos energijos rinkos jungčių plane (toliau – BEMIP). GIPL pastatymas yra būtinas siekiant baigti kurti ES energetikos vidaus rinką ir energetikos sąjungą. Taip pat GIPL sudarytų geresnes sąlygas išnaudoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, padidinti dujų tiekėjų konkurenciją Lietuvoje ir mažinti dujų kainą vartotojams.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas