Už Lietuvos ekonominius interesus

Dėl Ignalinos atominės

ES privalo finansuoti jėgainės uždarymą

FAKTAI. 2015 m. birželis.

Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo finansavimas po 2020 metų. Ar Komisija ketina teikti pasiūlymus dėl finansinės paramos teikimo Ignalinos AE po 2020 m.?

Europos Komisijos atsakymas skamba grėsmingai: Europos Sąjungos Taryba neįsipareigojo teikti visiškos finansinės pagalbos per visą eksploatavimo nutraukimo procesą iki pat darbų užbaigimo. Eksploatavimo nutraukimo paramos greičiau yra ES ir atskirų bei ES nepriklausančių šalių solidarumo išraiška trijų valstybių narių, kurios prieš įstodamos į ES, sutiko uždaryti savo atomines elektrines, atžvilgiu. Rengiant kitą ES daugiametę finansavimo programą, kuri bus priimta iki 2019 m. pabaigos, Komisija, naudodamasi savo iniciatyvos teise, įvertins, ar siūlyti kokių nors kitų teisinių priemonių, kad Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa būtų pratęsta ir po 2020 metų.

BALČYČIO POZICIJA:

Lietuva įvykdė visas Stojimo Sutartyje numatytas sąlygas bei uždarė Ignalinos AE. ES valstybės narės įsipareigojo teikti tinkamą finansinę pagalbą viso eksploatacijos nutraukimo proceso metu iki galutinės darbų užbaigimo datos. ES privalo finansuoti jėgainės uždarymą iki numatomų darbų pabaigos 2038 metais.

 

Daugiau:

Ignalinos AE uždarymas: tik neužsižaiskime sumomis ir terminais

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/z-balcytis-ignalinos-ae-uzdarymas-tik-neuzsizaiskime-sumomis-ir-terminais.d?id=65988790

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas