Už Lietuvos ekonominius interesus

Dėl Rusijos veiksmų

Ar tai suderinama su Pasaulio prekybos organizacija?

Faktai. 2014-ųjų pabaiga.

Lietuvos vežėjams ir per ES ir Rusijos sieną vežamoms lietuviškoms prekėms Rusijos Federacijos valdžios institucijos nuo 2014 metų lapkričio mėnesio pradėjo taikyti sustiprintos kontrolės priemones.

2014 metų gruodžio 1 dieną Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos atstovas Zigmantas Balčytis kreipėsi į Europos Komisiją dėl diskriminacinių muitinės procedūrų, taikomų Lietuvos vilkikams Rusijos pasienyje. Z. Balčytis kuo skubiau atsakyti, kokių priemonių ketina imtis Komisija, kad užkirstų kelią tokiems akivaizdžiai diskriminuojamiems veiksmams ir kaip ketinama kompensuoti Lietuvos vežėjų nuostolius, patirtus dėl politinių motyvų.

Z. Balčyčio pozicija:

Rusijos diskriminaciniai veiksmai Lietuvos vežėjų atžvilgiu vėl kartojasi. Lietuvos vežėjams sudaromos kliūtys ne tik Lietuvos-Rusijos, bet taip pat ir Latvijos-Rusijos pasienyje bei Rusijos vidaus muitinėse. Rusija pranešė pradėjusi nuodugniai tikrinti lietuviškus krovinius, nes ES šalys į Rusiją per Lietuvą gabena „embargo“ produkciją. Tokį formalų, tačiau tikrovės neatitinkantį, galimos diskriminacijos prieš bet kurią ES valstybę pagrindą Rusija įgijo daugiau nei prieš metus, kuomet nustojo naudotis TIR sistemos privilegijomis. Atsisakiusi naudotis TIR sistema, Rusija įsivedė atskirą, Europoje nepatvirtintą garantijų sistemą, kurioje, priešingai nei TIR sistemoje, kur garantijų grandinėje dalyvauja ir muitinė, ir garantuojančioji asociacija, naujojoje Rusijos sistemoje be muitinės daugiau nėra institucijų, galinčių prisiimti atsakomybę už tranzitinių krovinių saugumą ir teisėtumą.

Tokios prekybą trikdančios priemonės, nukreiptos prieš vieną konkrečią ES valstybę narę, yra diskriminuojančios ir nepagrįstos. Ar tokios diskriminacinės priemonės yra suderinamos su Rusijos naryste Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), į kurią įstodama 2012 m. Rusija prisiėmė teisiškai privalomą įsipareigojimą netaikyti konkrečiai šaliai skirtų muitinės procedūrų?

Komisijos atsakymas.

Europos Komisija iš esmės pritaria Z. Balčyčio, kad „tokio plataus masto priemonės, taikomos dėl konkrečios prekių pakrovimo vietos ar vežėjo tautybės, turi būti laikomos netinkamomis, diskriminuojančiomis ir pažeidžiančiomis Rusijos įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijoje“. Taip pat Komisija išlieka susirūpinusi dėl Rusijos valdžios institucijų taikomų apribojimų Konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis vykdymui. Tokie apribojimai nesuderinami su TIR konvencijos nuostatomis. Komisija atitinkamuose forumuose siekia padėti Rusijai vėl laikytis TIR konvencijos.

Komisija pranešė, kad palaiko glaudų ryšį su Lietuvos valdžios institucijomis, kad gautų visą faktams nustatyti reikalingą informaciją ir galėtų apsvarstyti tinkamus veiksmus. Komisija taip pat paprašė Rusijos federalinės muitinių tarnybos pateikti paaiškinimus.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas