Už Lietuvos ekonominius interesus

Už integraciją į Europos transporto tinklą

„Rail Baltica“ – plieninė jungtis su Europa

FAKTAI. 2015-IEJI.

Z. Balčytis yra vienas iš transeuropinio geležinkelio „Rail Baltica“ iniciatorių, visada palaikė šį projektą, rūpinosi jo įgyvendinimu. 2015 m. kovo mėnesį Z. Balčytis dalyvavo susitikime su susisiekimo ministru Rimantu Sinkevičiumi. Aptarti šio projekto įgyvendinimo reikalai, bendri veiksmai.

2015 m. pradžioje Z. Balčytis pateikia klausimą Europos Komisijai dėl Baltijos valstybių ir bendros įmonės „RB Rail“ atsakomybė skirstant ES lėšas projektui „Rail Baltica“ įgyvendinti. Ar Komisija nemano, kad „kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į bendrą projekto interesą, turi pati nuspręsti, kokie projektai bus įgyvendinti jos teritorijoje jai šiuo tikslu skirtomis lėšomis?“

2015 m. kovą Komisija atsako, kad projektas yra tarpvalstybinis, todėl „tokiais atvejais itin svarbu užtikrinti koordinuotą tokių projektų įgyvendinimą ir sukurti atitinkamas struktūras tam koordinavimui užtikrinti. Jei tokios koordinavimo struktūros nėra, gali būti laikoma, kad projekto ES pridėtinė vertė menka, ir toks projektas gali būti nepasirinktas“.

2015 m. birželį Europos Komisija pasiūlė skirti 548 mln. eurų paramos europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projektui, kurio bendra vertė – 665 mln. eurų. ES parama sudarys per 80 proc. projekto vertės.

2016-IEJI. Spalio mėnesį, po ilgų derybų, trys Baltijos valstybės pasirašo susitarimą, kad visas projektas bus vykdomas per Latvijoje registruotą įmonę „RB Rail“.

BALČYČIO POZICIJA:

Šių dienų geopolitiniame kontekste „Rail Baltica“ projektas reiškia ne tik naujas investicijas regione, papildomas darbo vietas, bet ir nacionalinį saugumą, todėl šiandien kaip niekad reikalinga efektyvi geležinkelių jungtis su Europa.

Šis projektas yra tarp beveik 30 kitų Europos Sąjungos prioritetinių projektų. Tai neabejotinas nuopelnas ir Lietuvos, kuri, įgyvendindama projektą „Rail Baltica“, iš trijų Baltijos šalių yra nuveikusi daugiausiai.

Transeuropiniu geležinkelių tinklu bus galima pasiekti bet kurią Europos valstybę. Traukiniu – į Veneciją, Lisaboną, Berlyną ar Paryžių, nes geležinkelis „Rail Baltica“, sujungsiantis Helsinkį su Varšuva ir Berlynu, tėra tik dalis bendro Europos geležinkelių tinklo. Europos Komisijos sprendimu geležinkelis „Rail Baltica“ taps neatsiejama transporto koridoriaus „Baltica-Adriatica“ dalimi, nes ambicingam geležinkelio projektui „Adriatica“, kuris bus nutiestas nuo Gdansko ir Varšuvos iki Venecijos, iki Adrijos jūros, jau taip pat uždegta „žalia“ šviesa. Taip Lietuva taps tranzito valstybe, dalimi visos Europos geležinkelių tinklo. Lietuvai atsivers didžiulės galimybės gerinti susisiekimą su kitomis Europos valstybėmis ir stiprinti savo ekonomiką.

 

Daugiau:

Rūpinkimės ne Suomija, rūpinkimės Lietuva

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/zigmantas-balcytis-rupinkimes-ne-suomija-rupinkimes-lietuva-18-570749

 

 

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas