Už Lietuvos ekonominius interesus

Už Lietuvos vežėjus

Dėl Lietuvos vežėjų problemų Italijoje

FAKTAI.

2016-ŲJŲ PAVASARIS. Į Z. Balčytį kreipiasi Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dėl sunkumų, su kuriais susiduria ES vežėjai Italijoje vykdydami krovinių vežimus kelių transportu iš Italijos į Lietuvos logistikos centrus ir terminalus. Italijos kontrolės tarnybų pareigūnai skiria baudas Lietuvos vežėjams už kelionės leidimų krovinių vežimams į trečiąsias šalis ir iš jų neturėjimą motyvuodami tuo, kad galutiniai krovinių gavėjai yra trečiųjų šalių ūkio subjektai. Tačiau iš Lietuvos logistikos centrų šiuos krovinius galutiniams gavėjams trečiosiose šalyse išgabena kiti vežėjai arba jie yra išvežami kita transporto rūšimi, todėl vežėjų vykdoma veikla apsiriboja ES teritorija.

2016 m. gegužės 19 d. Z. Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją ir pažymi, kad Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 1072/2009 numato, jog tarptautiniai vežimai vykdomi pateikus Bendrijos licenciją, todėl Italijoje taikomi papildomi reikalavimai ir už tai skiriamos baudos galimai prieštarauja minimo reglamento nuostatoms, užkerta kelią laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ES viduje bei sąžiningai krovinių vežimo konkurencijai. Kitose ES šalyse Lietuvos vežėjams nekyla analogiškų problemų.

Ar Komisija ketina atlikti tyrimą dėl minimų Italijos veiksmų?

KOMISIJOS ATSAKYMAS

2016 m. liepos 8 d. Komisija pateikia atsakymą, kad dėl susidariusios padėties aiškinsis su Italijos valdžios institucijomis. Komisijos manymu, aprašyta padėtis atitinka tarptautinio vežimo sąvoką, nurodytą Reglamente, nes transporto priemonė yra pakraunama Italijoje, o iškraunama Lietuvoje. Šios rūšies vežimo paslauga Europos Sąjungoje buvo liberalizuota ir jai teikti leidimo nereikia.

Kritikos strėlės Vokietijai lekia į Europos Komisiją

Faktai. 2015-ųjų pradžia.

Balčytis kreipėsi į Europos Komisiją dėl Vokietijos veiksmų ir teisės aktų, kuriuose numatyta, kad per Vokietijos teritoriją tranzitu vykstančių autotransporto priemonių vairuotojams turi būti mokamas minimalus 8,5 euro valandinis atlygis. Komisijos klausiama, ar tokie veiksmai nepažeidžia ES teisės ir kokių veiksmų imsis Komisija.

2015 metų kovo 25 dieną Briuselyje, Europos Parlamento sesijoje, Z. Balčytis kritikavo Vokietijos sprendimą dėl taikomo privalomo minimalaus tarifo vežėjams iš kitų ES valstybių. Pažymėta, kad Rusija jau taiko apribojimus vežėjams, ypač iš kaimyninių ES šalių, todėl vežėjų situacija jau yra itin sudėtinga.

BALČYČIO POZICIJA:

Europos Komisijos atstovai stos prieš Europos Parlamentą ir turės atsakyti, ar Vokietija reikalaudama, kad per jos teritoriją tranzitu vykstančių autotransporto priemonių vairuotojams turi būti mokamas minimalus 8,5 euro valandinis atlygis, nepažeidžia ES teisės.

Mūsų vežėjų nuogąstavimai, jog Vokietija tokiu įstatymu sudaro prielaidas nesąžiningai konkurencijai ir turės neigiamos įtakos vežėjų veiklai, yra pagrįstos. Po Rusijos sprendimų apriboti Lietuvos vežėjų veiklą Rytuose, mūsų valstybės vežėjai susidūrė su dirbtinėmis kliūtimis ir ES rinkoje. Natūralu, kad kyla klausimas ir dėl ES solidarumo principo pažeidimo. Veiksmai, kurie didina ES valstybių nepasitikėjimą viena kita, kai iškilo pavojus taikai Europoje, kai ES pamatus klibina Graikijos skola – ne laiku ir ne vietoje. Juolab kad ne visos ES valstybės išgali mokėti vokiškus atlyginimus.

Teisės specialistų tyrimai ir išvados rodo, kad Vokietija savo įstatymu pažeidė ES teisę. Jei Europos Komisija nesiims užtikrinti, kad ES teisė būtų vienodai taikoma visose ES šalyse, problemos sprendimo gali tekti ieškoti Europos Teisingumo Teisme. Jis sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus.

Vokietijos priimtas įstatymas nesiderina nei su ekonomine logika, nei su kertiniais ES vidaus rinkos veikimo principais. Tai yra ne tik vienos šalies kišimasis į kitų šalių socialinę politiką ir darbo klausimus. Tokiais įstatymais yra neva kovojama su socialiniu dempingu, tačiau realiai tai yra priemonė uždaryti nacionalines vežimo rinkas ir panaikinti konkurenciją ypač iš Rytų ir Centrinės Europos šalių vežėjų.

KOMISIJOS ATSAKYMAS

Europos Komisija informavo, kad pradėjo tirti minimą Vokietijos įstatymą, ypač jo taikymą visoms tarptautinėms pervežimo operacijoms įskaitant tranzitą ir kabotažą. Vokietijos institucijoms yra pateikti užklausimai dėl viešojo intereso siekio bei būtinybės taikyti minimalų tarifą šiam siekiui įgyvendinti bei jo taikymą operacijoms, kurios apima krovinių pakrovimo-iškrovimo Vokietijos teritorijoje.

Europos Komisija pritarė, kad turi būti užtikrintas laisvas prekių judėjimas bei laisvė teikti paslaugas.

REZULTATAS

Vokietija turės pasiaiškinti Europos Komisijai. 2015 metų gegužę Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Vokietiją dėl reikalavimo tranzitu per šalį važiuojantiems vairuotojams užsieniečiams mokėti minimalią vokišką algą – 8,5 euro per valandą.

Komisijos nuomone, toks reikalavimas gali trukdyti laisvam darbuotojų judėjimui. Komisija išsiuntė pranešimą Berlynui ir lauks paaiškinimų.

 

Daugiau:

Zigmantas Balčytis: Vokietijos sprendimai dėl atlygio vežėjams Rusijos draudimų metu – nesuprantami

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/zigmantas-balcytis-vokietijos-sprendimai-del-atlygio-vezejams-rusijos-draudimu-metu-nesuprantami-667-493268

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas