Už Lietuvos ekonominius interesus

Už žemdirbius

Šalin rankas nuo išmokų žemdirbiams

FAKTAI.

Europos socialistų ir demokratų aljansas prieš dvejus netus paragino Europos Komisiją skirti papildomą finansinę paramą Europos žemdirbiams, nukentėjusiems nuo Rusijos embargo. Socialdemokratai teigė, kad iki šiol Europos Komisijos skirti 125 milijonai eurų yra visiškai nepakankami, kad ES ūkininkams būtų kompensuota už jų jau patirtus nuostolius, neskaičiuojant tų, kurie bus patiriami, jei Rusija nuspręstų dar labiau sugriežtinti embargą. Žemdirbių praradimus dėl Rusijos embargo negalima kompensuoti tiesioginių išmokų sąskaita.

BALČYČIO POZICIJA:

Šalin rankas nuo tiesioginių išmokų žemdirbiams. ES privalo ieškoti finansavimo ne iš ES žemės ūkiui skirto biudžeto ir surasti kitų finansavimo šaltinių.

Krizė su Rusija yra politinė krizė, todėl ES ūkininkų negalima palikti vienų apsimokėti už šios krizės padarinius. Europos Komisija taip pat privalo surasti sąžiningus ir koordinuotus sprendimus visiems nuostolius patiriantiems ES gamintojams.

Kompensacijos suteikiamos kol kas išimtinai vaisių ir daržovių bei pieno sektoriui, nors susiduriama su didžiuliais nuostoliais ir kituose kai kurioms ES valstybėms labai svarbiuose sektoriuose. Pavyzdžiui, Lietuvoje mėsos sektorius kenčia ne tik nuo Rusijos embargo, bet ir dėl afrikinio kiaulių maro, tačiau nesulaukia deramo atsako ir pagalbos iš Europos Komisijos.

REZULTATAS.

2015 metais Europos Komisija patenkino Lietuvos prašymą – nuostoliams dėl afrikinio kiaulių maro padengti skyrė per pusę milijono litų.

2016 metais ES skyrė tikslinę paramą Lietuvos pieno gamintojams – 12,5 mln. eurų. Kita dalis – 12,5 mln. Eurų – skirta iš Lietuvos biudžeto.

 

Daugiau:

Šalin rankas nuo išmokų žemdirbiams

http://balcytis.lt/salin-rankas-nuo-ismoku-zemdirbiams/

 

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas