Užsienio politika

Dėl efektyvesnio lėšų panaudojimo

Išorės veiksmų tarnyba raginama dirbti efektyviau

 

FAKTAI. 2015 METŲ PRADŽIA.

Sausį Užsienio reikalų komitetui (AFET) Z. Balčytis pateikia pataisas dėl ES išorės veiksmų tarnybos biudžeto įgyvendinimo 2013 metais. Manau, kad ES išorės veiksmų tarnybos veiklą sunku pavadinti efektyvia, būtina spręsti akivaizdžias problemas.

BALČYČIO POZICIJA (2015 m. sausis):

ES išorės veiksmų tarnybos darbuotojų atrankoje patirtis užsienio reikalų srityje turi būti pagrindinis kriterijus. Be to, ir patys atrankų vykdytojai stokoja kompetencijos tinkamai įvertinti kandidatus.

Būtina užtikrinti tvarų Tarnybos biudžetą, ypač šiais finansinių suvaržymų laikais, bei maksimaliai išnaudoti ES delegacijų ir valstybių narių diplomatinių atstovybių funkcijų apjungimą. Būtinas pasidalijimas paslaugų teikimo srityse, kad būtų išvengta funkcijų ir paslaugų dubliavimosi. Pavyzdžiui, imtis veiksmų, kad diplomatinė atstovybė ir ES delegacija būtų įkurtos viename pastate, dalintųsi darbais.

Yra didelis potencialas sutaupyti daug lėšų, jei ES delegacijos teiktų konsulines paslaugas. Raginu ES išorės veiksmų tarnybą parengti detalų planą dėl tokių funkcijų atsiradimo finansinių pasekmių, o valstybes nares – susitarti dėl šio klausimo ir nustatyti tam skirtą įstatyminę bazę.

Tarnybą raginu spręsti kelionių išlaidų klausimus: naudoti šiuolaikiškus apmokymų ir darbo pokalbių būdus, pavyzdžiui, naudoti vaizdo konferencijas.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas