Užsienio politika

Dėl Europos Sąjungos išorės veiksmų

Mažinti kaimynystės politikos finansavimą yra klaida

 

FAKTAI. 2014 METŲ RUDUO.

Z. Balčytis pristato savo paties parengtą Užsienio reikalų komiteto (AFET) poziciją dėl 2015 m. ES išorės veiksmų biudžeto. Nors bendras biudžetas išorės veiksmams didėja, tačiau jis neatitinka realių ES poreikių.

BALČYČIO POZICIJA (2014 m. rugsėjis):

Lisabonos sutartyje numatyta, kad ES išorės veiksmų tikslas yra užtikrinti ES gebėjimus įgyvendinti savo įsipareigojimus skatinant demokratinius procesus, taiką, solidarumą, stabilumą, skurdo mažinimą, investuoti į kaimynines šalis, palaikyti šalis, siekiančias narystės ES, bei skleisti esmines ES vertybes pasauliniu mastu.

Nerimą kelia tebesitęsiantis finansavimo mažinimas Europos kaimynystės politikai, nors dabartinė situacija kaimynystės politikos šalyse ir Rytuose, ir Pietuose reikalauja finansavimo didinimo.

Mažinti finansavimą Europos kaimynystės politikai būtų didžiulė klaida.

Žymiai mažiau lėšų numatyta stabilumo ir taikos instrumentui, vėl nepakankamai biudžeto lėšų numatyta Artimųjų Rytų taikos procesui, Palestinai ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijai.

2014-aisiais pasaulis pasikeitė. Gyvybiškai svarbu užtikrinti tinkamą minėtų sričių finansavimą, jei norime vykdyti efektyvią išorės veiksmų politiką.

REZULTATAS.

Užsienio reikalų komitetas pritarė Z. Balčyčio parengtai pozicijai.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas