Užsienio politika

Dėl globalios Europos biudžeto

Karštos diskusijos dėl ES biudžeto

2016-ieji. Z. Balčytis paskiriamas pranešėju AFET komitete dėl Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto ir Europos Komisijos biudžeto ataskaitos įgyvendinimo.

Z. Balčytis pristatė Užsienio reikalų komiteto (AFET) poziciją Europos Parlamento sesijoje dėl 2015 m. ES išorės veiksmų biudžeto. Europos Parlamentas anksčiau siūlė atstatyti finansavimą kitų metų biudžete beveik visoms sritims, kurioms finansavimą apkarpyti buvo numačiusi Europos Taryba.

ANKSČIAU SKELBTA BALČYČIO POZICIJA:

(2014 m. spalis) Negaliu sutikti su Taryba, jog šiuo metu, Europai ir visam pasauliui susiduriant su didžiuliais iššūkiais dėl Ebolos viruso, su karinėmis grėsmėmis tarptautinei taikai ir stabilumui, būtų apkarpomas taip vadinamasis globalios Europos biudžetas. Todėl Tarybos sumažintos lėšos turi būti ne tik atstatytos, bet ir padidintos prioritetinėse srityse.

Papildomas finansavimas turi būti skirtas stiprinti Europos kaimynystės politiką, kad ES galėtų tinkamai vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus ir Rytų, ir Pietų regiono šalyse.

Nepakankamas humanitarinės pagalbos finansavimas trukdo sklandžiai įgyvendinti kaimynystės politiką bei menkina ES prestižą ir gebėjimą reaguoti į humanitarines krizes. Kitų metų biudžete būtina numatyti ir tinkamą finansavimą Artimųjų Rytų taikos procesui ir Palestinai, krizių Irake, Sirijoje ir Gazos Ruože sureguliavimui.

REZULTATAS.

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija sėkmingai užbaigė derybas su Europos liaudies partijos, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą ir kitomis frakcijomis dėl lėšų didinimo palyginti su Europos Komisijos pateiktu biudžeto projektu. Vadinamasis globalios Europos biudžetas padidinamas.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas