Užsienio politika

Dėl prekybos naudingosiomis iškasenomis

Prieš ginkluotų konfliktų finansavimą

FAKTAI. 2014 METŲ RUGSĖJIS.

Z. Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl galimybės užkirsti kelią gauti pelną iš prekybos naudingosiomis iškasenomis trečiosiose šalyse, kur gauti pinigai naudojami ginkluotiems konfliktams finansuoti.

BALČYČIO POZICIJA:

Dar 2014 metų kovo 5 dieną ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir už prekybą atsakingas ES komisijos narys Karelas De Guchtas pasiūlė integruotą ES požiūrį, kaip užkirsti kelią gauti pelną iš prekybos naudingosiomis iškasenomis, kuris vėliau naudojamas ginkluotiems konfliktams finansuoti bei kariniams režimams palaikyti.

Suinteresuotieji subjektai kai kuriose valstybėse narėse (taip pat ir Lietuvoje) reiškia susirūpinimą, jog šis pasiūlymas nėra visapusiškas ir galimai neišspręs visų problemų. Trūksta aiškumo dėl tokių naudingų iškasenų reglamentavimo jas importuojant kaip gryną medžiagą ar kaip jau pagamintų produktų dalį. Europos Komisija turi atsakyti į klausimą, kaip minėtais atvejais bus taikomas reglamentas.

KOMISIJOS ATSAKYMAS

Komisija siūlo naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojams nustatyti aiškius įsipareigojimus, kad jie galėtų pasinaudoti sertifikavimo sistema, t.y. užtikrinti išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, skaidrumą ir informacijos atskleidimą. Atitikties vertinimas bus užtikrinamas atliekant nepriklausomą auditą.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas