Energetika

Dėl branduolinės energetikos

Kaip ES bus plėtojama branduolinė energetika?

 

FAKTAI. 2014-IEJI.

Po įvykių Ukrainoje, 2014 metų gegužę, Europos Komisija paskelbė apie atliktą visos ES energetinio saugumo tyrimą, kuriame teigiama, jog branduolinė energija didina energetinį saugumą ir turėtų būti plečiama. Balčytis kreipiasi į Europos Komisiją dėl būtinybės kuo skubiau patvirtintiES branduolinės energetikos vystymo strategiją.

BALČYČIO POZICIJA:

Konkrečios strategijos, kaip ES bus plėtojama branduolinė energetika, nėra. Kada ši strategija bus parengta?

Jau anksčiau Europos Komisijos pateiktame Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. modeliuojami tam tikri galimi ateities energetiniai scenarijai. Plane daroma išvada, kad ateityje elektros kainos kils, teigiama, kad išliks didelė branduolinės energetikos, pagrindinio mažai taršios elektros gamybos šaltinio, svarba.

Naujos atominės jėgainės statyba Lietuvoje taptų visos ES politiniu projektu.

KOMISIJOS ATSAKYMAS.

Komisija pripažino, kad branduolinių elektrinių gaminama elektros energija yra patikima, netarši bazinės apkrovos elektros energija, atliekanti svarbų vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą. Šiuo teiginiu sustiprinta ir komunikate „2020‐2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ pareikšta nuomonė. Vis dėlto Komisija pažymėjo, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį ES valstybė narė pati nusistato jos teritorijoje vartojamos energijos šaltinių derinį. Komisijos prioritetas yra užtikrinti, kad branduolinę energetiką plėtoti norinčios valstybės narės galėtų tai daryti laikydamosi aukščiausių saugos ir saugumo standartų. Komisijos nuomone, svarbu paspartinti iš dalies pakeistos branduolinės saugos direktyvos priėmimą, kuria sustiprinamas branduolinės energetikos reguliavimo institucijų savarankiškumas, numatytas informacijos teikimas visuomenei ir reguliarūs tarpusavio vertinimai.

 

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas