Finansų kontrolė

Prieš sukčiavimą ir mokesčių vengimą

Dėl PVM sukčiavimo Bendrijoje

FAKTAS:

2016 m. kovą Z. Balčytis pateikia klausimą Europos Komisijai dėl PVM sukčiavimo Bendrijos viduje. Sukčiavimas PVM Europos Sąjungoje dažnai siejamas su organizuotu nusikalstamumu. Europolo duomenimis, valstybės narės dėl organizuotų nusikalstamų grupių kasmet praranda 40‐60 milijardų eurų su PVM susijusių pajamų. Europos Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje konstatuoja, jog, nepaisant ES įdiegtų priemonių komplekso, ES sistema nėra pakankami veiksminga. Vienas didžiausių sistemos trūkumų yra palyginamų duomenų ir rodiklių, susijusių su sukčiavimu PVM, stygius.

Ar Komisija nemano, kad būtina kuo skubiau sukurti tinkamą sistemą, kuri užtikrintų tinkamų ir palyginamų duomenų apie PVM iš valstybių narių surinkimą?

Ar Komisija nemano, kad, kovojant su sukčiavimu PVM, yra būtina stiprinti OLAF kompetenciją ir suteikti reikiamus įgaliojimus ir priemones, skirtas sukčiavimui PVM Bendrijos viduje tirti?

Ar Komisija ketina pateikti tokį pasiūlymą?

KOMISIJOS ATSAKYMAS

Komisijai žinoma, kad nacionaliniai mokesčių administratoriai yra parengę keletą prarastų pajamų apskaičiavimo metodų. Kad būtų telkiama informacija ir dalijamasi patirtimi apie dabartinės PVM nepriemokos apskaičiavimą, Komisija įsteigė 15 valstybių narių atstovų Mokesčio nepriemokos projekto grupę – ši grupė parengė metodinę ataskaitą.

Komisija toliau skaičiuos PVM nepriemoką, o Mokesčio nepriemokos projekto grupė bandys nustatyti, kokią nepriemokos dalį sudaro sukčiavimas PVM. Be to, 2016 m. balandžio 7 d. priimtame PVM veiksmų plane Komisija nurodė veiksmus, skirtus nesurinkto PVM mokesčio problemoms spręsti, ir pateikė gaires, kaip kurti tvirtą bendrą ES PVM erdvę.

Komisija pasiūlė įtraukti sukčiavimą PVM į Finansinių interesų apsaugos direktyvos taikymo sritį ir būsimos Europos prokuratūros kompetenciją. Abu teisės aktus dabar svarsto Europos Parlamentas ir Taryba. Be to, šiuo metu Komisija atlieka Reglamento 883/2013 taikymo vertinimą. Vertinimo ataskaita turi būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2017 m. spalio mėn. Atliekant šį vertinimą taip pat bus atsižvelgta į OLAF vaidmenį kovojant su sukčiavimu PVM.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas